Category Archives: Aktuality

 • -

Máme pre Vás riešenie!

Category : Aktuality

Založenie novej s.r.o. spoločnosti už od 350 €

 

Predzaložená „Ready-made“ spoločnosť
(s plne splateným základným imaním) za 500 €

 

Komplexné služby registračného sídla
na jednej z troch adries v Bratislave
už za 30 €/mesiac

 

Spoločnosť iDOX s.r.o. sa špecializuje na oblasť podnikateľského poradenstva a poskytovanie profesionálnych služieb registračného a administratívneho sídla pre obchodné spoločnosti.

Pre svojich klientov zabezpečujeme služby zakladania, predaja nových i starších spoločností. Okrem najčastejšej formy podnikania – s.r.o., zakladáme i akciové, či komanditné spoločnosti.

Potrebujete založiť novú obchodnú spoločnosť presne podľa Vašich predstáv? Pripravili sme pre Vás tú najlepšiu možnú ponuku! Ak sa chcete vyhnúť zbytočným komplikáciám, je výhodnejšie prenechať založenie spoločnosti spoľahlivému partnerovi. My pre Vás pripravíme všetku potrebnú dokumentáciu a zabezpečíme zaregistrovanie Vašej novej spoločnosti.
Vy sa pritom môžete plne sústrediť na rozvoj Vášho podnikania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

email: info@idox.sk
tel.: 0917 537 625, 0905 398 240

 


 • -

AKCIA

Category : Aktuality

AKCIA !!!

V rámci našich služieb ponúkame sídlo pre spoločnosti už na troch adresách v Bratislave.
Komplexné služby zahŕňajú každodenné OSOBNÉ preberanie písomností, dennú notifikáciu o prijatej pošte, scanovanie prijatej pošty, zaistenie kontaktu s verejnosťou a štátnymi orgánmi, služby recepcie a krátkodobý prenájom zasadacích priestorov.

Využite teraz našu akciovú ponuku:

 • presunte sídlo Vašej firmy k nám a my Vám ZADARMO preregistrujeme adresu !
 • ponúkneme Vám bezkonkurenčnú cenu 30 € / mesiac.
 • neúčtujeme žiadne aktivačné poplatky, žiadne skyté doplatky – všetky služby sú zahrnuté v rámci jednej ceny
 • možnosť fakturácie na 6 alebo 12 mesiacov

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

email: info@idox.sk
tel.: 0917 537 625, 0905 398 240


 • -

Komplexné služby ekonomicko-organizačného poradenstva

Category : Aktuality

ZAKLADÁTE NOVÚ SPOLOČNOSŤ? OBRÁTTE SA NA NÁS

 • presadzujeme individuálny prístup ku KAŽDÉMU zákazníkovi
 • garantujeme aktuálnosť všetkých právnych dokumentov a účtovnú bezúhonnosť našich predzaložených spoločností
 • zaručujeme jednotnú cenu – ŽIADNE POPLATKY NAVYŠE
 • našim klientom ponúkame individuálny spôsob platby (tak, aby bolo možné služby za založenie spol. zahrnúť do nákladov)
 • ponúkame kvalitné, precízne a rýchle služby – založenie spoločnosti maximálne do 14 pracovných dní
 • poskytujeme kontinuálnu starostlivosť o zákazníka

ČO PONÚKAME?

 • komplexné poradenstvo pri zakladaní a správe slovenských obchodných spoločností
 • registračné sídlo spoločnosti UŽ NA TROCH adresách v Bratislave a kompletnú administratívnu podporu
 • zakladanie s.r.o. a a.s. na mieru (TAILOR-MADE) – podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka
 • prevod vopred založených s.r.o. a a.s. (READY-MADE spoločností) – vrátane špecializovaných spoločností
 • zrušenie spoločnosti formou zlúčenia, resp. odpredaja
 • popredajný servis a poradenstvo v oblasti účtovníctva a správy daní.

ČO ZÍSKATE VY? VŽDY VIAC!!!

 • ZADARMO – komplexné poradenstvo a návrh optimálnej štruktúry Vašej spoločnosti
 • ZADARMO – návrh a konzultácia optimálnych predmetov činnosti – živností
 • ZADARMO – notárske, správne a kolkové poplatky (všetky poplatky sú zahrnuté v cene!!!)
 • ZADARMO – vybavenie všetkých administratívnych úkonov spojených s registráciou a zmenami v spoločnosti
 • ZADARMO – registrácia na daň z príjmu PO, reps. poradenstvo pri registrácii na DPH

 

PRÍSĽUB PROFESIONÁLNEHO INDIVIDUÁLNEHO PRÍSTUPU

Všetky náležitosti založenia Vašej novej spoločnosti a platby za naše služby s Vami radi detailne prejdeme osobne, alebo telefonicky.
Spôsob a forma platby je s klientom prejednávaná individuálne, s cieľom zahrnúť fakturované služby do nákladov Vašej novej spoločnosti .

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

email: info@idox.sk
tel.: 0917 537 625, 0905 398 240


 • -

ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI

Category : Aktuality

Zabezpečujeme kompletné spracovanie zlúčenia s.r.o.  a zabezpečenie všetkých s tým spojených právnych a registračných úkonov.

Zlúčenie obchodnej spoločnostije podľa Obchodného zákonníka postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom jedna spoločnosť sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Samotný proces zlúčenia spoločností prebieha nasledovne:

 • spoločník v nástupnickej spoločnosti rozhodne valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti,
 • spoločník v zanikajúcej spoločnosti rozhodne valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti a zrušení zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie,
 • zároveň je určený rozhodujúci  deň zlúčenia (odkedy sa účtovníctva oboch spoločností spoja),
 • rozhodnutie o zlúčení je spísané formou notárskej zápisnice,
 • účastníci zlúčenia obchodných spoločnosti podpíšu ostatné dokumenty potrebné k zápisu zlúčenia do obchodného registra ,
 • odovzdanie všetkej existujúcej dokumentácie k zlúčeniu spoločnosti (zápisy z valných zhromaždení, zmluva o zlúčení a pod.).

Zanikajúca spoločnosť  je vymazaná z Obchodného registra a to ku rozhodujúcemu dňu zlúčenia. Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti sa stáva nástupnícka spoločnosť, ktorá preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti.

Do 8 pracovných dní je vydaný nový výpis z obchodného registra pre nástupnícku spoločnosť ako aj záverečný – ukončujúci výpis z Obchodného registra pre zanikajúcu spoločnosť.

Následne je ihneď podané ohlásenie zmien v oboch spoločnostiach (nástupnickej a zaniknutej) na daňovom a živnostenskom úrade. Tým je proces prevodu spoločnosti ukončený.

V rámci našich služieb zabezpečíme:

 • kompletnú dokumentáciu pre zlúčenie spoločností,
 • určenie rozhodujúceho dňa zlúčenia,
 • notárske služby, vrátane vypracovania potrebnej notárskej zápisnice,
 • ohlásenie registrácie zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra, vrátane poplatkov,
 • ohlásenie zlúčenia spoločností na živnostenský a daňový úrad.

Konečná cena za zlúčenie prvých dvoch spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje sumu 750,-€ + DPH.
Cena za zlúčenie každej ďalšej spoločnosti je 150,-€ + DPH.
Táto cena obsahuje všetky správne, súdne a notárske poplatky, vrátane notárskej zápisnice. Cena je konečná a Vy už ďalej nič neplatíte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky (0905 909 100 / 0905 398 240) alebo na osobnom stretnutí.