Komplexné služby ekonomicko-organizačného poradenstva

 • -

Komplexné služby ekonomicko-organizačného poradenstva

Category : Aktuality

ZAKLADÁTE NOVÚ SPOLOČNOSŤ? OBRÁTTE SA NA NÁS

 • presadzujeme individuálny prístup ku KAŽDÉMU zákazníkovi
 • garantujeme aktuálnosť všetkých právnych dokumentov a účtovnú bezúhonnosť našich predzaložených spoločností
 • zaručujeme jednotnú cenu – ŽIADNE POPLATKY NAVYŠE
 • našim klientom ponúkame individuálny spôsob platby (tak, aby bolo možné služby za založenie spol. zahrnúť do nákladov)
 • ponúkame kvalitné, precízne a rýchle služby – založenie spoločnosti maximálne do 14 pracovných dní
 • poskytujeme kontinuálnu starostlivosť o zákazníka

ČO PONÚKAME?

 • komplexné poradenstvo pri zakladaní a správe slovenských obchodných spoločností
 • registračné sídlo spoločnosti UŽ NA TROCH adresách v Bratislave a kompletnú administratívnu podporu
 • zakladanie s.r.o. a a.s. na mieru (TAILOR-MADE) – podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka
 • prevod vopred založených s.r.o. a a.s. (READY-MADE spoločností) – vrátane špecializovaných spoločností
 • zrušenie spoločnosti formou zlúčenia, resp. odpredaja
 • popredajný servis a poradenstvo v oblasti účtovníctva a správy daní.

ČO ZÍSKATE VY? VŽDY VIAC!!!

 • ZADARMO – komplexné poradenstvo a návrh optimálnej štruktúry Vašej spoločnosti
 • ZADARMO – návrh a konzultácia optimálnych predmetov činnosti – živností
 • ZADARMO – notárske, správne a kolkové poplatky (všetky poplatky sú zahrnuté v cene!!!)
 • ZADARMO – vybavenie všetkých administratívnych úkonov spojených s registráciou a zmenami v spoločnosti
 • ZADARMO – registrácia na daň z príjmu PO, reps. poradenstvo pri registrácii na DPH

 

PRÍSĽUB PROFESIONÁLNEHO INDIVIDUÁLNEHO PRÍSTUPU

Všetky náležitosti založenia Vašej novej spoločnosti a platby za naše služby s Vami radi detailne prejdeme osobne, alebo telefonicky.
Spôsob a forma platby je s klientom prejednávaná individuálne, s cieľom zahrnúť fakturované služby do nákladov Vašej novej spoločnosti .

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

email: info@idox.sk
tel.: 0917 537 625, 0905 398 240