Zakladanie spoločností

Zakladanie obchodných spoločností a komplexné podnikateľské poradenstvo

Prečo spolupracovať s iDOX

Vždy sa snažíme prinášať na trh nové a inovatívne služby, ktoré prinášajú konkurenčné výhody nám, našim partnerom a predovšetkým zákazníkom. Našou snahou je stať sa spoľahlivým a vyhľadávaným partnerom v oblasti zakladania spoločností a poskytovania registračného a administratívneho sídla spoločnostiam. Vďaka výhodným podmienkam, ale najmä vďaka výbornej znalosti prostredia a skúsenostiam našich manažérov prinášame prémiové služby, ktoré dokážu našim zákazníkom generovať profit pri rozumnej miere nákladov.

Dôvera našich klientov je pre nás nielen záväzkom, ale súčasne i výrazným stimulom neustáleho skvalitňovania našich služieb cestou individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi.

Chystáte sa začať podnikať? Poradíme Vám, ako na to.

Ponúkame Vám:

 • Kompletné právne služby – spolupráca s renomovanou advokátskou a notárskou kanceláriou
 • Zaistenie kontaktu spoločnosti so štátnymi orgánmi
 • Organizovanie valných zhromaždení a schôdzí ďalších orgánov spoločnosti
 • Obstaranie výpisov z Registra trestov, Katastra nehnuteľností, Obchodného registra a ďalších evidencií
 • Registrácia fyzických aj právnických osôb k daniam
 • Zabezpečenie notárskych zápisníc a iných notárskych služieb
 • Správa obsahu Zbierky listín
 • Zastupovanie na daňových, živnostenských a iných úradoch
 • Obstaranie výpisov z registra živnostenského podnikania a koncesných listín
 • Dohľad nad plnením požiadaviek vyplývajúcich zo zakladateľského dokumentu spoločnosti, vnútorných predpisov spoločnosti a z právnych predpisov Slovenskej republiky, týkajúcich sa činnosti obchodných spoločností

 

Prečo založiť spoločnosť s iDOX?

Založenie obchodnej spoločnosti si vyžaduje dôkladnú znalosť danej právnej problematiky a nemenej dôležitým faktorom sa stáva časová stránka celého priebehu založenia. iDOX sa špecializuje na poradenstvo a služby v oblasti zakladania spoločností na mieru a preto Vám vieme založiť obchodnú spoločnosť presne podľa Vašich predstáv. Čas potrebný na registráciu a tým pádom aj na začatie fungovania Vašej novej spoločnosti sa tak skráti na absolútne minimum.

Právne aktuálnu a kompletnú dokumentáciu potrebnú na založenie novej spoločnosti podľa požiadaviek klienta sme schopní pripraviť prakticky v priebehu niekoľkých minút a následne na jednom osobnom stretnutí s klientom zariadiť všetky potrebné náležitosti.

Poradíme Vám najvýhodnejší typ právnej formy a pripravíme Vám kompletnú a právne aktuálnu dokumentáciu. Vy u notára podpíšete potrebné dokumenty, my zabezpečíme všetko ostatné. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme schopní pre Vás založiť spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciovú spoločnosť, prípadne organizačnú zložku podľa vašich štandardných ale aj neštandardných požiadaviek.

 

V rámci založenia spoločnosti poskytujeme komplexný balík služieb:

 • odborná konzultácia, v rámci ktorej Vám odporučíme najvhodnejšiu právnu formu obchodnej spoločnosti
 • optimálna voľba živností pre konkrétny podnikateľský zámer
 • príprava všetkých právnych dokumentov k založeniu spoločnosti (zakladateľská listina, prehlásenia, plné moci, atď.)
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • vybavenie živnostenského oprávnenia na živnostenskom úrade
 • zápis spoločnosti do Obchodného registra kdekoľvek v rámci SR
 • registrácia pre daň z príjmu (prípadne na DPH) na daňovom úrade
 • BEZKONKURENČNÉ CENOVÉ PODMIENKY !!!

 

Po zápise spoločnosti do obchodného registra Vám doručíme:

 • originál výpisu z obchodného registra
 • potvrdenie o zápise spoločnosti do obchodného registra
 • živnostenské oprávnenie
 • podľa Vašich pokynov zaregistrujeme spoločnosť na daňovom úrade

 

Prísľub profesionálneho individuálneho prístupu

Všetky náležitosti založenia Vašej novej spoločnosti a platby za naše služby s Vami radi detailne prejdeme osobne, alebo telefonicky. Spôsob a forma platby je s klientom prejednávaná individuálne, s cieľom zahrnúť fakturované služby do nákladov Vašej novej spoločnosti.

 

Základné výhody ready-made spoločnosti:

 • umožňujú okamžite začať podnikať, keďže sú už zapísané v Obchodnom registri
 • názov spoločnosti, sídlo aj konateľov je možné zmeniť jednoducho v priebehu niekoľkých dní
 • spoločnosti sú bez obchodnej histórie, majú plne splatený základný kapitál, nemajú pohľadávky ani záväzky
 • sú registrované a majú pridelené DIČ
 • majú riadne vedú účtovníctvo a splnené všetky povinnosti voči štátu, čím Vám umožňujú zapojiť sa do tendrov a verejných súťaží

 

Len s nami dokážete skutočne začať podnikať už DNES!!!

Aktuálne máme pre Vás pripravené s.r.o. spoločnosti, s ktorými môžete skutočne začať plnohodnotne podnikať už DNES !!!
Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky (0905 909 100 / 0905 398 240) alebo na osobnom stretnutí.
Sme Vám plne k dispozícii 24 hod. denne.

 

V spolupráci s našimi partnermi sme Vám schopní ponúknuť aj doplnkové služby, ktoré Vám dokážu vyriešiť mnohé povinnosti a pripraviť Vám ďalšie príležitosti na zvýšenie efektivity a profitability Vašej spoločnosti.

 • Daňové a účtovné poradenstvo
 • Spracovanie ročnej závierky a daňového priznania
 • Prenájom kancelárie sa zasadacej miestnosti
 • Možnosť zabezpečenia prezentačných priestorov, vrátane zabezpečenia gastronomických služieb
 • Preklady, overovanie podpisov a dokumentov, apostilácia
 • Otvorenie bankového účtu
 • Likvidácia spoločnosti a riešenia úpadku (konkurz, reorganizácia, oddlženie)
 • Reklamná činnosť – návrh marketingovej stratégie, reklamnej kampane, zabezpečenie reklamných predmetov a pod.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

email: info@idox.sk
tel.: 0917 537 625, 0905 398 240

 

Upozornenie:
Webové stránky www.idox.sk neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Autori stránok sa v maximálnej miere snažia o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, zároveň však nepreberajú akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Spoločnosť iDOX s.r.o. neposkytuje právne služby.
V prípade, ak je v rámci našej činnosti potrebné pre našich klientov zabezpečenie právnych služieb, obraciame sa na osoby oprávnené poskytovať takéto služby (advokáti, notári). iDOX s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácii.