Kontakt

 

Tel.:  0917 537 625 / 0905 398 240

E-mail: info@idox.sk

 

OFFICE:
Nezábudková 5, Bratislava
Klincová 37/B, Bratislava

 

Korešpondenčná adresa:
iDOX s.r.o.
Záhradnícka 93
821 08 Bratislava

 

IČO: 47 513 080
DIČ: 2023972951
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 94523/B.