ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI

 • -

ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI

Category : Aktuality

Zabezpečujeme kompletné spracovanie zlúčenia s.r.o.  a zabezpečenie všetkých s tým spojených právnych a registračných úkonov.

Zlúčenie obchodnej spoločnostije podľa Obchodného zákonníka postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom jedna spoločnosť sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Samotný proces zlúčenia spoločností prebieha nasledovne:

 • spoločník v nástupnickej spoločnosti rozhodne valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti,
 • spoločník v zanikajúcej spoločnosti rozhodne valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti a zrušení zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie,
 • zároveň je určený rozhodujúci  deň zlúčenia (odkedy sa účtovníctva oboch spoločností spoja),
 • rozhodnutie o zlúčení je spísané formou notárskej zápisnice,
 • účastníci zlúčenia obchodných spoločnosti podpíšu ostatné dokumenty potrebné k zápisu zlúčenia do obchodného registra ,
 • odovzdanie všetkej existujúcej dokumentácie k zlúčeniu spoločnosti (zápisy z valných zhromaždení, zmluva o zlúčení a pod.).

Zanikajúca spoločnosť  je vymazaná z Obchodného registra a to ku rozhodujúcemu dňu zlúčenia. Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti sa stáva nástupnícka spoločnosť, ktorá preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti.

Do 8 pracovných dní je vydaný nový výpis z obchodného registra pre nástupnícku spoločnosť ako aj záverečný – ukončujúci výpis z Obchodného registra pre zanikajúcu spoločnosť.

Následne je ihneď podané ohlásenie zmien v oboch spoločnostiach (nástupnickej a zaniknutej) na daňovom a živnostenskom úrade. Tým je proces prevodu spoločnosti ukončený.

V rámci našich služieb zabezpečíme:

 • kompletnú dokumentáciu pre zlúčenie spoločností,
 • určenie rozhodujúceho dňa zlúčenia,
 • notárske služby, vrátane vypracovania potrebnej notárskej zápisnice,
 • ohlásenie registrácie zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra, vrátane poplatkov,
 • ohlásenie zlúčenia spoločností na živnostenský a daňový úrad.

Konečná cena za zlúčenie prvých dvoch spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje sumu 750,-€ + DPH.
Cena za zlúčenie každej ďalšej spoločnosti je 150,-€ + DPH.
Táto cena obsahuje všetky správne, súdne a notárske poplatky, vrátane notárskej zápisnice. Cena je konečná a Vy už ďalej nič neplatíte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky (0905 909 100 / 0905 398 240) alebo na osobnom stretnutí.